Kontakt

Vid frågor gällande projektet kontakta:
Björn Ekelund
bjorn.ekelund@grimsrud.se
+46 763 458 109

Fördelar med kommunalt VA

Miljö

Den bästa reningen av spillvatten görs genom storskalig drift i reningsverk. Här renas vattnet från organiskt material, kväve och fosfor liksom plast. Generellt innebär storskalig drift högre reningsgrad.

Kvalitetssäkrat och tillgängligt vatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och att distribuera vatten kräver stort ansvar. Kommunalt vatten innebär trygg och kvalitetssäkrad leverans och distribution även under torra perioder. Oavsett källa ska man dock inte betrakta dricksvatten som en oändlig resurs.

Skötsel av VA-systemet

Att drifta och underhålla ett VA-system kräver mycket arbete oavsett vem som ska utför det. Det finns många områden som hålls igång med hjälp av fantastiska ideella krafter, men som varje år kräver insatser för att fungera.

Människors och djurs hälsa

I vattnets cykel finns risker för spridning av bakterier i alla delar. För dricksvatten finns flera exempel på ledningsnät som blivit smittade av bakterier. När vattnet släpps ut som spillvatten hamnar det förr eller senare i havet. Bäst är om spillvattnet först renas innan eventuella smittor sprids i naturen.

Fastighetsvärde

Även om kostnaden för kommunalt VA kan tyckas vara hög så innebär inkoppling en ökning av fastighetens värde. Vid en eventuell försäljning är detta en av de saker som efterfrågas av marknaden.

Intresserad av att veta mer?

Intresseanmälan

Nyhetsflash

Grävbilder

Tidplan

Arbetet startar när tillräckligt många visat intresse för att ansluta sig. Tillstånd från myndigheter för att påbörja arbetet med ledningarna finns redan klara.

Den pågående utbyggnaden av Tanums vattenverk beräknas vara färdig inför sommaren 2020 och då finns tillräcklig kapacitet för att ansluta fler till det kommunala VA-nätet.

Anläggningsarbeten i området bör så långt som möjligt bedrivas annan årstid än sommar av hänsyn till besöksantal och natur. Att utföra hela VA-systemet beräknas totalt ta 3 vintersäsonger.