Kontakt

Vid frågor gällande projektet kontakta:
Björn Ekelund
bjorn.ekelund@grimsrud.se
+46 763 458 109

De som sedan betalar och ansluter till kommunalt vatten och spillvatten via projektet, vad innebär det för dem om/när VA-anläggningen lämnas över till kommunen?

  • Posted by omuser
  • På 15. augusti 2019

Tanken är att VA-anläggningen ska lämnas över till kommunen. Innan överlämnandet så är de anslutna som grupp en abonnent och får en gemensam brukningsfaktura från kommunen som projektorganisationen delar upp mellan de anslutna enligt VA-taxan. Efter överlämnandet så får varje fastighetsägare en egen faktura med brukningsavgift enligt VA-taxan direkt från kommunen/Rambo istället. Tanken är att avgiften för fastighetsägarna innan överlämnandet ska vara samma. I avgiften som fastighetsägarna betalar så ingår både avgiften till kommunen och kostnaderna för projektet. Har man en gång betalt avgiften för att ansluta så är den färdig, så det faktureras inget ytterligare för att anläggningen lämnas över.