Kontakt

Vid frågor gällande projektet kontakta:
Björn Ekelund
bjorn.ekelund@grimsrud.se
+46 763 458 109

Går det att ansluta toalett till avloppet?

  • Posted by omuser
  • På 13. augusti 2019

Ja, avloppet kommer kunna ta emot Spillvatten från toalett, dusch, tvätt och allt annat som kommer från ett hushåll. Det som inte kommer ingå är Dagvatten, det vill säga vatten från dräneringsledningar, stuprör, mm.