Kontakt

Vid frågor gällande projektet kontakta:
Björn Ekelund
bjorn.ekelund@grimsrud.se
+46 763 458 109

Vad är tidplanen?

  • Posted by omuser
  • På 1. juli 2019
Arbetet startar när tillräckligt många visat intresse för att ansluta sig. Tillstånd från myndigheter för att påbörja arbetet med ledningarna finns redan klara. Den pågående utbyggnaden av Tanums vattenverk beräknas vara färdig inför sommaren 2020 och då finns tillräcklig kapacitet för att ansluta fler till det kommunala VA-nätet. Anläggningsarbeten i området bör så långt som […]
Läs mer