Kontakt

Vid frågor gällande projektet kontakta:
Björn Ekelund
bjorn.ekelund@grimsrud.se
+46 763 458 109

Frågor om avlopp från toalett

  • Posted by omuser
  • På 13. augusti 2019

Frågor har kommit in gällande om avlopp från toalett får släppas i spillvatten ledningarna. Svaret är Ja, se mer under rubrik Q&A.

 7