Kontakt

Vid frågor gällande projektet kontakta:
Björn Ekelund
bjorn.ekelund@grimsrud.se
+46 763 458 109

Kostnader

Anslutningskostnad och driftskostnader

Anslutningskostnad (inklusive moms)

Visionen för projektet är att det ska utföras tidigare än utbyggnad helt i kommunal regi och innebära en anslutningskostnad som ligger i samma nivå som kommunens taxa. Utbyggnadsgräns blir i de flesta fall den enskilda fastighetens tomtgräns, vilket är samma gränsdragning kommunen har vid utbyggnad. Anslutningsavgiften i kommunal regi är enligt taxa fastställd i januari 2019 för vatten och spillvatten 252 830 SEK. Det kan nämnas att anslutningsavgifterna justeras årligen och historiskt har en ökning skett på cirka 2-4% per år.

Driftskostnader enligt kommunal taxa (inklusive moms)

Villa (helårsboende) – vatten och spillvatten

Fast avgift 5732 SEK/år

Rörlig avgift 31,20 SEK/kubikmeter vatten

Fritidshus – vatten och spillvatten

Fast avgift 5732 SEK/år

Schablonavgift förbrukning 3120 SEK/år