Kontakt

Vid frågor gällande projektet kontakta:
Björn Ekelund
bjorn.ekelund@grimsrud.se
+46 763 458 109

Om projektet

Kommunal vatten och spillvattenslösning

VA Västbacken är ett privat initiativ i dialog med Tanums kommun med syftet att skapa ett ledningsnät för vatten och spillvatten (avlopp).

Visionen är att erbjuda kommunal vatten och spillvattenlösning via avtal för såväl befintlig som framtida bebyggelse inom närtid och till ett pris i nivå med kommunens taxa . Således kan goda miljöeffekter uppnås så fort som möjligt.

Inom området finns ca 500 befintliga fastigheter som flertalet saknar långsiktigt tillfredställande avloppslösning. Detta har bland annat identifierats i utredningar av Tanums kommun. Vidare finns planer på ytterligare bostäder och verksamheter vilka förutsätter lösningar för vatten och avlopp. Tanums kommun har en långsiktig plan att bygga ut sitt ledningsnät i området, men den ligger än så länge flera år bort. Därmed är kommunen positiv till  detta projekt. Kommunen ser också möjligheter att ta över ledningsnätet när det är färdigt för vidare utbyggnad till andra delar.

Intresserad av att veta mer?

Intresseanmälan